Projekty

Projekty

O co chodzi?

W Poznaniu mieszka wiele osób niepełnosprawnych, które na co dzień potrzebują wsparcia innych osób w zwykłych czynnościach, które innym ludziom nie sprawiają problemu. Te osoby wiedzą, jakiego wsparcia potrzebują i w jaki sposób osoba, która im pomaga ma na przykład pomóc zrobić zakupy albo załatwić sprawę w urzędzie, ale z powodu ograniczonej sprawności nie są w stanie zrobić wielu rzeczy same.

Asystent osoby niepełnosprawnej może pomóc takim osobom zastępując im na przykład ręce, nogi, uszy albo oczy.
Dzięki wsparciu asystenta osoby niepełnosprawne mogą realizować swoje codzienne potrzeby i plany.
W tym czasie bliscy, którzy na co dzień im pomagają mogą odpocząć albo zająć się swoimi sprawami.
Projekt trwa do końca 2020 roku.

Osoby niepełnosprawne korzystają z usług asystenta za darmo.
Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z usług asystenta niezależnie od tego, jakie mają dochody.
Asystenci mogą wspierać osoby niepełnosprawne w aktywności podejmowanej na terenie całego województwa wielkopolskiego (na przykład można jechać z asystentem na kawę do krewnych w Lesznie).

Co robimy?

Asystenci pracujący dla naszej Fundacji wspierają osoby, które zgłoszą wcześniej telefonicznie potrzebę skorzystania z danej usługi.

Asystent może pomóc osobie niepełnosprawnej w takiej aktywności: jak:

Z pomocą asystenta można wyjść z domu i dojechać (pieszo, autobusem, tramwajem, taksówką) do miejsc takich, jak:

Nasi asystenci pracują w każdy dzień tygodnia, od godziny 7 do godziny 22.

Nasi asystenci pracują też w niedziele, ale nie pracują w święta.

Każda z osób niepełnosprawnych może skorzystać z nie więcej niż 30 godzin wsparcia asystenta na miesiąc.

Kiedy zgłaszamy potrzebę skorzystania z usług asystenckich możemy określić płeć i wiek asystenta, z którym chcemy współpracować.

Możemy wybrać konkretnego asystenta z bazy naszej Fundacji i korzystać z jego pomocy do końca trwania projektu.

Z takim asystentem podpisujemy umowę określającą zasady współpracy.

W umowie z asystentem możemy z góry określić terminy, w których będziemy chcieli korzystać z jego wsparcia.

Możemy też skorzystać ze wsparcia asystenta bez podpisywania z nim umowy, wtedy kiedy akurat mamy taką potrzebę.

Na przykład musimy pójść do lekarza albo załatwić sprawę w urzędzie.

W takim przypadku potrzebę skorzystania z pomocy asystenta powinniśmy zgłosić na trzy dni robocze przed planowanym terminem skorzystania z usługi.

Dni robocze to:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Asystenci nie podejmują decyzji za osoby niepełnosprawne i szanują ich prawo do błędu.

W tym projekcie asystenci nie zajmują się usługami opiekuńczymi.
Usługi opiekuńcze to na przykład:

  • Pomoc w umyciu i ubraniu się
  • Pomoc w przygotowaniu i zjedzeniu posiłku.
  • Pomoc w posprzątaniu domu

Jeśli potrzebujesz skorzystać z elementów usług opiekuńczych, to przeczytaj informacje o projekcie „Masz ASa, możesz więcej!” albo skontaktuj się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Jeśli podczas spędzania czasu z asystentem osoba niepełnosprawna płaci za coś, to płaci ona, a nie asystent.
Na przykład jeśli osoba niepełnosprawna idzie do kina w towarzystwie asystenta, to płaci za bilet dla siebie i za bilet dla asystenta.
Ale osoba niepełnosprawna nie płaci za koszty dojazdu asystenta do jej miejsca zamieszkania albo do innego miejsca, gdzie ma być realizowana usługa

Więcej o zasadach uczestnictwa w projekcie można przeczytać w Regulaminie projektu

Kogo zapraszamy?

Do korzystania z usług asystenckich w tym projekcie zapraszamy osoby, które spełniają wszystkie warunki wymienione poniżej:

Jak się z nami skontaktować?

Prosimy dzwonić pod numer 61 646 33 44 (do Biura Poznań Kontakt)

Dyżury Koordynatorek usług dla Asystentów oraz dla Beneficjentów
odbywają się w każdy dzień roboczy w godz. 9:00-11:00 oraz godz.
15:00-16:00. Podczas dyżuru można:
– zgłosić zapotrzebowanie na usługę
– wyjaśnić kwestie rozliczeń
– umówić się na dyżur do biura Fundacji Sowelo

PONIEDZIAŁEK – nr tel: 537 311 834
WTOREK – nr tel: 579 221 582
ŚRODA – nr tel: 729 343 130
CZWARTEK – nr tel: 579 221 582
PIĄTEK – nr tel: 729 343 130

Dane projektu:

Okres realizacji: od 16.03.2020 do 31.12.2020.
Liczba Beneficjentów/ek: minimum 100 osób (w tym minimum 60 osób z orzeczonym umiarkowanym i minimum 40 ze znacznym stopniem niepełnosprawności).
Łączna liczba wypracowanych godzin bezpośredniego wsparcia: 5600.
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania oraz ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 -2020.

O co chodzi?

W Poznaniu mieszka wiele osób niepełnosprawnych, które na co dzień potrzebują wsparcia innych osób w zwykłych czynnościach, które innym ludziom nie sprawiają problemu. Te osoby wiedzą, jakiej pomocy potrzebują i w jaki sposób osoba, która im pomaga ma zrobić jakąś rzecz, na przykład zrobić zakupy albo załatwić sprawę w urzędzie, ale z powodu ograniczonej sprawności nie są w stanie zrobić wielu rzeczy same.

Asystent osoby niepełnosprawnej może pomóc takim osobom zastępując im na przykład ręce, nogi, uszy albo oczy.
Dzięki wsparciu asystenta osoby niepełnosprawne mogą realizować swoje codzienne potrzeby i plany. Dla wielu z tych osób ważne jest żeby asystent pomagał im także w czynnościach takich jak: korzystanie z toalety, ubieranie się, przygotowanie i zjedzenie posiłku albo dbanie o dom. Niektóre osoby niepełnosprawne opiekują się innymi osobami, na przykład swoimi dziećmi albo rodzicami w starszym wieku. Żeby dobrze się nimi opiekować potrzebują wsparcia asystenta. Dla wielu osób niepełnosprawnych ważne jest żeby wspierał je na stałe ten sam asystent, którego same sobie wybiorą. Dla wielu osób niepełnosprawnych ważne jest żeby z góry określić, w które dni tygodnia i w jakich godzinach asystent ma im pomagać w określonych czynnościach. Projekt trwa do końca 2021 roku. Osoby niepełnosprawne korzystają z usług asystenta za darmo.

Co robimy?

Asystenci pracujący dla naszej Fundacji (albo Stowarzyszenia MONAR, które jest partnerem w projekcie) wspierają osoby niepełnosprawne skierowane do nas przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Każda z tych osób uczestniczy w diagnozie swoich potrzeb, w których realizacji może pomóc asystent. Taką diagnozę przeprowadza specjalista z naszej Fundacji. Na podstawie diagnozy nasz specjalista przyznaje każdej z osób niepełnosprawnych określoną liczbę godzin wsparcia asystenta, z których ta osoba może skorzystać. Na podstawie diagnozy i we współpracy z osobą zainteresowaną nasz specjalista określa też, w których codziennych czynnościach ta osoba potrzebuje wsparcia asystenta. Te czynności są potem wpisywane do kontraktu, który każda z osób uczestniczących w projekcie podpisuje ze swoim asystentem i z naszą Fundacją. Asystent wspiera osobę niepełnosprawną tylko w czynnościach, które ta osoba ma wpisane do swojego kontraktu. Jeśli potrzeby osoby niepełnosprawnej, w których realizacji wspiera ją asystent zmienią się, to taka osoba musi poprosić naszą Fundację o zmianę swojego kontraktu.

Jeśli tak jest napisane w kontrakcie danej osoby niepełnosprawnej, to asystent może dla niej sam zrobić niektóre rzeczy. Ta osoba nie musi wtedy wychodzić z domu razem z asystentem, na przykład kiedy źle się czuje lub kiedy pogoda jest bardzo brzydka.
Asystenci wspierają osoby niepełnosprawne na terenie Poznania.
Jeśli tak jest napisane w kontrakcie danej osoby niepełnosprawnej, to asystent może ją wspierać też poza Poznaniem.
Nasi asystenci pracują w każdy dzień tygodnia, od godziny 7 do godziny 22.
Nasi asystenci pracują też w niedziele, ale nie pracują w święta.
Jeśli osoba niepełnosprawna może sama zdecydować, w jaki sposób asystent ma ją wspierać w danej czynności, to asystent powinien robić daną rzecz, w sposób, w jaki dana osoba sobie tego życzy.
Asystenci nie podejmują decyzji za osoby niepełnosprawne i szanują ich prawo do błędu.
Jeśli podczas spędzania czasu z asystentem osoba niepełnosprawna płaci za coś, to płaci ona, a nie asystent, ale osoba niepełnosprawna nie płaci za koszty dojazdu asystenta do jej miejsca zamieszkania albo do innego miejsca, gdzie ma być realizowana usługa
Na przykład jeśli osoba niepełnosprawna idzie do kina w towarzystwie asystenta, to płaci za bilet dla siebie i za bilet dla asystenta.
Ale osoba niepełnosprawna nie płaci za koszty dojazdu asystenta do jej miejsca zamieszkania albo do innego miejsca, gdzie ma być realizowana usługa

Więcej o zasadach uczestnictwa w projekcie można przeczytać w Regulaminie projektu

Kogo zapraszamy?

Do korzystania z usług asystenckich w tym projekcie zapraszamy osoby, które spełniają wszystkie warunki wymienione poniżej:

Uwaga! Niektóre osoby niepełnosprawne mają pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie. Więcej na ten temat można przeczytać w Regulaminie projektu

Dane projektu:

Okres realizacji: od 01.01.2020 do 31.12.2021.
Liczba Beneficjentów/ek: minimum 150 osób.
Łączna liczba wypracowanych godzin bezpośredniego wsparcia: 18000
Projekt jest poddziałaniem realizowanym w ramach projektu „USŁUGI SPOŁECZNE I OPIEKA MEDYCZNA DLA MIESZKAŃCÓW POZNANIA”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

O co chodzi?

Każda osoba dorosła ma prawo pracować. Osoby niepełnosprawne też mają prawo pracować. Większość dorosłych osób niepełnosprawnych może wykonywać jakąś pracę. Często taka praca musi zostać dostosowana do możliwości i ograniczeń osób niepełnosprawnych, które ją wykonują. Najbardziej znaną w Polsce formą rekrutacji pracowników są indywidualne rozmowy kwalifikacyjne. Ale zdarzają się też grupowe rozmowy rekrutacyjne, w których uczestniczy kilkoro kandydatów do pracy. Jeszcze bardziej nietypową formą rekrutacji jest Development Center (czytaj dewelopment center).

Tą metodę rekrutacji czasem nazywa się po polsku ośrodkiem oceny. Najczęściej stosuje się ją w dużych firmach, które zatrudniają wielu pracowników. Spotkanie z kandydatkami i kandydatami do pracy przeprowadzane tą metodą nazywamy „sesją Development Center”. W naszym projekcie postanowiliśmy dostosować tą metodę do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, które szukają pracy.

Co zrobiliśmy?

Opracowaliśmy materiały dotyczące kompetencji, które są teraz najważniejsze na rynku pracy.
Opracowaliśmy materiały dotyczące zawodów często wybieranych przez osoby niepełnosprawne.
Stworzyliśmy trzydzieści przykładowych zadań, które osoby z różnymi niepełno sprawnościami mogą wykonać podczas sesji Development Center.
Opracowaliśmy wskazówki dla osób, które będą organizować i przeprowadzać sesje Development Center dla poszukujących pracy osób niepełnosprawnych.
Opracowaliśmy wskazówki dla osób, które będą oceniać kompetencje, jakie podczas sesji Development Center zaprezentują osoby niepełnosprawne.
Opracowaliśmy porady dla osób niepełnosprawnych, które będą przygotowywać się do sesji Development Center i brać w nich udział.
Zorganizowaliśmy sesje Development Center dla niepełnosprawnych mieszkańców Olsztyna i okolic.
Projekt realizowaliśmy razem z fundacją The SOS Enterpreneurs z Sofii w Bułgarii oraz Fundacją Akceleracji i Inkubacji Biznesu z Poznania.

Kogo zapraszamy

Do korzystania z metod pracy i licznych materiałów, które opracowaliśmy w ramach projektu zapraszamy:

Materiały dotyczące projektu

Dane projektu:

Okres realizacji: od 01.08.2019 do 31.03.2020.
Liczba Beneficjentów/ek: 12 uczestników sesji Development Center oraz osoby instytucje i organizacje korzystające z opracowanych metod i narzędzi pracy.
Projekt realizowany w ramach „Międzynarodowa współpraca się opłaca” – konkurs grantowy na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020 (operator: Grupa Profesja). Działanie 4.3: Współpraca ponadnarodowa w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.O co chodzi?

Wiele osób niepełnosprawnych ma trudności w nauczeniu się, w jaki sposób robić rzeczy przydatne na co dzień. Takie rzeczy to na przykład posprzątanie mieszkania, zrobienie zakupów, czy zaplanowanie swoich zajęć w ciągu dnia. Uczenie się samodzielności jest potrzebne, ale często bywa trudne i nudne. Dlatego specjaliści, którzy teraz pracują w Fundacji Sowelo wymyślili i przygotowali grę planszową, dzięki której uczenie się nowych rzeczy jest łatwiejsze i ciekawsze. W naszym projekcie zmieniliśmy tę grę w taki sposób żeby korzystanie z niej było bardziej przyjazne dla uczestniczek i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ). W kilku Warsztatach toczyły się rozgrywki na planszy, a w oczekiwaniu na kolejną rozgrywkę osoby niepełnosprawne wykonywały zadania dotyczące prawdziwego życia codziennego.

Co zrobiliśmy?

Ulepszyliśmy zasady gry, którą specjaliści teraz pracujący w Fundacji Sowelo stworzyli w ramach Inkubatora WINS.
Opracowaliśmy porady dla instruktorek i instruktorów WTZ organizujących rozgrywki i realizację zadań.
Pokazaliśmy tym osobom „na żywo”, na czym polega gra.
Pomagaliśmy w organizacji gry w ośmiu Warsztatach.
Zorganizowaliśmy wsparcie asystentów dla graczy podczas wykonywania zadań w realnym życiu.
Projekt zrealizowaliśmy razem ze Stowarzyszeniem OPUS z Jarocina.

Kogo zapraszamy

Do udziału w grze zaprosiliśmy 32 osoby uczestniczące w Warsztatach (głównie w WTZ, które działają w małych miejscowościach).
Do korzystania z metod pracy i licznych materiałów, które opracowaliśmy w ramach projektu zapraszamy wszystkie osoby wspierające osoby niepełnosprawne w domach i placówkach, gdzie takie wsparcie się odbywa.

Materiały do gry

Dane projektu:

Okres realizacji: od 01.09.2019 do 30.11.2019.
Liczba Beneficjentów/ek: 32 osoby.
Liczba godzin bezpośredniego wsparcia: 812.
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

O co chodzi?

Projekt jest podobny do „Dorosłość – gramy dalej!”, ale realizujemy go tylko w Poznaniu.
Rozgrywki i realizacja zadań w realnym życiu toczą się w dwóch Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ).
Z powodu zagrożenia koronawirusem nasze działania przenieśliśmy do Internetu.

Dane projektu:

Okres realizacji: od 15.01.2020 do 30.06.2020.
Liczba Beneficjentów/ek: 8 osób.
Liczba godzin bezpośredniego wsparcia: 214.
Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań.

O co chodzi?

Dużo osób niepełnosprawnych pracuje zdalnie (przede wszystkim we własnych mieszkaniach). Praca zdalna ma wiele zalet dla osób z poważnymi niepełnosprawnościami. Osoby te nie muszą na przykład wkładać wiele wysiłku żeby codziennie pokonywać bariery architektoniczne na swojej drodze do pracy, ale z pracą zdalną wiążą się też pewne trudności i ograniczenia. Na przykład trudniej jest wykonywać zadania, które wymagają pracy w grupie. Pracownikom zdalnym trudniej jest awansować. Ten projekt realizujemy po to żeby we własnym domu można było pracować tak samo dobrze i w tak samo dobrych warunkach jak w siedzibie firmy.

Co zrobiliśmy?

Przygotowujemy schemat, według którego pracodawcy przygotują osoby niepełnosprawne do zdalnej pracy w swoich firmach.
Opracowujemy materiały dotyczące potrzeb osób niepełnosprawnych, które pracują zdalnie i sposobów dopasowania pracy zdalnej do tych potrzeb.
Opracowujemy materiały wzmacniające motywację pracowników niepełnosprawnych do pracy zdalnej. Z tych materiałów osoby zainteresowane będą mogły korzystać same, bez pomocy specjalistów.
Przeprowadzamy zdalne sesje motywacyjne, w których osoby niepełnosprawne wezmą udział indywidualnie i w grupach.
Wszystkie materiały, które opracujemy będzie można za darmo pobrać z naszej strony internetowej.
Projekt realizujemy razem z fundacją The SOS Enterpreneurs z Sofii w Bułgarii i firmą S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn z Piły.

Kogo zapraszamy

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepełnosprawne, które mieszkają w wybranych powiatach województwa warmińsko – mazurskiego i biorą udział w projekcie „Uwierz w zmianę!” (realizowanym przez firmę S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn).

Zdolni Zdalni – model wsparcia coachingowego dla osób niepełnosprawnych wykonujących pracę zdalną

Dane projektu:

Okres realizacji: od 01.08.2019 do 31.07.2020.
Liczba Beneficjentów/ek: 20 osób.
Liczba godzin bezpośredniego wsparcia: 108.
Projekt realizowany w ramach „Międzynarodowa współpraca się opłaca” – konkurs grantowy na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020 (operator: Grupa Profesja). Działanie 4.3: Współpraca ponadnarodowa w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.O co chodzi?

W Polsce działa bardzo wiele firm rodzinnych.
Gdy ich założyciele planują zakończenie swojej aktywności zawodowej, pojawiają się problemy związane z przekazaniem kierowania firmą swoim następcom (proces sukcesji).
Badania potrzeb przedsiębiorców wskazują, że potrzebują oni specjalistycznego wsparcia mentoringowego w procesie sukcesji.
Takie wsparcie pozwoli na przekazywanie wiedzy między różnymi pokoleniami osób zaangażowanymi w działalność danej firmy rodzinnej.
Dzięki wsparciu mentoringowemu firmy rodzinne unikną kryzysów podczas procesu sukcesji.

Co robimy?

Dostosowujemy model mentoringu międzypokoleniowego, który opracował ponadnarodowy partner projektu do potrzeb polskich firm rodzinnych.
Przygotowujemy dokument opisujący opracowany model mentoringu międzypokoleniowego.
Szkolimy mentorów, którzy będą stosować nasz model w pracy z właścicielami i kadrą firm rodzinnych.
Prowadzimy mentoring indywidualny i grupowy dla właścicieli i pracowników firm rodzinnych.
To wsparcie jest superwizowane przez ekspertów niemieckich.
Przygotowujemy raport, który zawiera wnioski po superwizji.
Liderem projektu jest firma DGA S.A.
Partnerem ponadnarodowym projektu jest firma IP-International GmbH – Creative Corporate Training z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

Kogo zapraszamy?

Zapraszamy osoby uczestniczące w projekcie „Sukcesja w firmach rodzinnych”, realizowanym przez firmę DGA S.A.

Dane projektu:

Okres realizacji: od 01.03.2020 do 31.12.2020.
Projekt realizowany w ramach „Międzynarodowa współpraca się opłaca” – konkurs grantowy na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020 (operator: Grupa Profesja). Działanie 4.3: Współpraca ponadnarodowa w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.O co chodzi?

Wiele osób niepełnosprawnych pracuje w trybie zdalnym albo szuka takiej pracy. Pandemia koronawirusa spowodowała, że część osób niepełnosprawnych, które wcześniej pracowały stacjonarnie, musiało zmienić tryb pracy na zdalny. Osoba pracująca zdalnie może napotykać na kłopoty na przykład w organizacji dnia pracy albo kontaktowaniu się z pozostałą częścią zespołu. Ten projekt realizujemy po to żeby we własnym domu można było pracować tak samo dobrze i w tak samo dobrych warunkach, jak w siedzibie firmy.

Co robimy?

Wykorzystujemy w praktyce model wsparcia pracujących zdalnie osób niepełnosprawnych, który opracowaliśmy w ramach projektu „Zdolni zdalni – model wsparcia coachingowego dla ON wykonujących pracę zdalną”.
Prowadzimy indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe dla osób uczestniczących w projekcie.
Prowadzimy doradztwo grupowe dla osób niepełnosprawnych, które przygotowują się do pracy zdalnej.
Realizujemy indywidualne spotkania, które przygotowują osoby niepełnosprawne do rozpoczęcia pracy zdalnej.
Pokazujemy, jak wykorzystywać nowe technologie informatyczne w pracy zdalnej.
Doradzamy, jak rozwiązać problemy prawne związane z pracą zdalną i bezpieczeństwem przekazywanych danych.
Projekt realizujemy w trybie całkowicie zdalnym czyli żeby wziąć w nich udział nie trzeba wychodzić z domu.
Wystarczy dostęp do Internetu przez komputer albo telefon komórkowy.

Kogo zapraszamy?

Osoby spełniające wszystkie poniższe warunki:
-orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
-wiek od 18 do 44 lat;
-zamieszkanie w województwie wielkopolskim.

Zapraszamy szczególnie osoby z ograniczoną sprawnością ruchu lub wzroku, które zamierzają pracować lub już pracują na stanowiskach innych niż produkcyjne.

Zgłoś się do Nas!

Wypełnij formularz:

https://docs.google.com/forms/d/1QzaOlvRP6uz24m3nFxOlyU5YEbZmyc3ouD4Q-VUs2r8/viewform?edit_requested=true

Dane projektu:

Okres realizacji: od 03.09.2020 do 30.11.2020.
Liczba Beneficjentów/ek: 14 osób.
Liczba godzin bezpośredniego wsparcia: 339.
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.