Fundacja Sowelo powstała w czerwcu 2017 roku jako nieformalna grupa Specjalistów. We wrześniu 2018 r. została zarejestrowana jako Fundacja Sowelo. Nazwa Fundacji nawiązuje do znaku w alfabecie runicznym, którego wiele tysięcy lat temu używały plemiona germańskie. Runa Sowilo jest symbolem słońca, sukcesu i pozytywnej energii. Naszą Fundację tworzą specjaliści od wielu lat pracujący na rzecz osób, które doświadczają wykluczenia społecznego.Wykluczenie społeczne oznacza, że osoba albo grupa osób z uwagi na jakąś swoją cechę nie może funkcjonować w społeczeństwie tak dobrze jak inne osoby. Powodem wykluczenia społecznego może być na przykład: niepełnosprawność, starszy albo młody wiek lub pochodzenie z kraju innego niż Polska. Osoba wykluczona społecznie często może i chce wychodzić z domu, pracować i aktywnie spędzać czas wolny. Ale żeby to robić taka osoba potrzebuje wsparcia ludzi, które wiedzą, jak można jej pomóc. Pracownicy naszej Fundacji potrafią pomagać – robią to z zaangażowaniem i szacunkiem dla drugiego człowieka.Zachęcamy też osoby wykluczone społecznie aby same stawiały sobie duże wymagania. Szanujemy prawo osób, które wspieramy do popełniania błędów.

Większość pracowniczek i pracowników Fundacji to osoby z niepełnosprawnościami. Więcej o naszym zespole mogą Państwo przeczytać poniżej. Fundacja realizuje projekty społeczne finansowane z różnych źródeł. Fundacja współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą. Więcej o naszej pracy mogą Państwo przeczytać w zakładce „Projekty”. Fundacja jest agencją zatrudnienia. Fundacja jest instytucją szkoleniową. Przy Fundacji działa przedsiębiorstwo społeczne, które prowadzi sklep internetowy www.eco-india.pl. Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej oferty wsparcia i do współpracy z nami. Wymagane przez prawo sprawozdania z działalności Fundacji znajdą Państwo tutaj.