O nas

O NAS

Fundacja Sowelo  została założona w 2018 roku  przez specjalistów w dziedzinie aktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie. Główna misją fundacji jest m.in wspieranie aktywności zawodowej i społecznej (w szczególności osób młodych posiadających specjalistyczne kompetencje i kwalifikacje, a jednocześnie doświadczających wykluczenia społecznego lub nim zagrożonych) w  efektywnym wejściu na rynek pracy. Fundacja udziela wsparcia w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej oraz przedsiębiorczości m.in. dla osób z niepełnosprawnościami, młodzieży, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz cudzoziemców. Fundacja jest również agencją zatrudnienia oraz Instytucją szkoleniową.

Wspieramy efektywność pracy zdalnej pracowników poprzez racjonalne dostosowania systemu organizacji ich pracy. Prowadzony przez fundację sklep internetowy www.eco-india.pl, który  oferuje produkty tylko z naturalnych składników, głównie importowane z Indii.

Fundacja realizuje również projekty społeczne finansowane ze środków unijnych i krajowych. Pracownicy sklepu wzięli udział w testowaniu innowacji społecznej „(Po)Dzielni w pracy”, realizowanej w ramach projektu WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI przez Fundację FAIB. Wraz z mentorem przetestowali system dzielonej pracy zdalnej przy obsłudze sklepu internetowego eco-india.pl.

Statut Fundacji

NASZ ZESPÓŁ  

Dorota Kucharska (coach) – trener/szkoleniowiec z ponad dwudziestoletnim managerskim stażem zawodowym. Posiada wykształcenie wyższe z zakresu doradztwa i coachingu (2015). Aktualnie pracuje z młodzieżą i osobami wykluczonymi społecznie (bezrobotnymi, osobami z niepełnosprawnością) wspierając ich przedsiębiorczość, motywację do pracy i pomagając im dobrze ukierunkować swoją karierę. Prowadzi szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania wykorzystując przede wszystkim metody coachingowe. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy coachingowej z osobami wykluczonymi społecznie.

Agnieszka Kucharska (psycholog) – magister psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna, aktualnie w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, w tym przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami. Posiada tytuł trenera pracy z grupa (Studium trenerskie Spotkanie, 2008 ). Prowadziła zajęcia grupowe i indywidualne  z beneficjentami niepełnosprawnymi w wymiarze łącznym powyżej 500 godzin. Współtworzyła Model wielostronnej diagnozy kompetencji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „PI Model wielostronnej diagnozy kompetencji osób niepełnosprawnych szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce” oraz Innowacyjny Model Zdobywania Kompetencji potrzebnych na rynku pracy  w ramach międzynarodowego projektu  Strefa Rozwoju.

Katarzyna Czapiewska – absolwentka  studiów magisterskich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna(UAM), a także studiów podyplomowych w zakresie coachingu oraz doradztwa zawodowego i edukacyjnego (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu). Certyfikowany trener umiejętności społecznych. Pracowała m.in. w firmie WorkON oraz Stowarzyszeniu EkoSalus.

Łukasz Orylski – doradca zawodowy, specjalista ds. usług asystenckich dla OzN oraz dostępności, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Od 2003 roku zaangażowany w działalność na rzecz środowiska OzN. Trener aktywności w realizowanych przez FAIB projektach „Niezależni w życiu, atrakcyjni na rynku pracy” (2016) i „Podkręć motywację, wypróbuj pracę” (2017). Lider grupy nieformalnej „Włącznik „,realizującej w 2017/18 projekt innowacji społecznej pn. „Cień pomoże Ci… wyjść z cienia”, której celem było stworzenie modelu usług asystencji osobistej dedykowanego młodym dorosłym (18-35 lat) osobom z dysfunkcjami narządu ruchu i wzroku. Główny twórca koncepcji merytorycznej ww. modelu i współautor podręcznika jego wdrażania”. Współautor koncepcji innowacji społecznej pn. „Zagrajmy w dorosłość” realizowanej od 04.2018 w ramach Wielkopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych. Aktywnie zaangażowany we wdrażanie ww. innowacji. Wykładowca podczas ogólnopolskich seminariów „Osoby z niepełnosprawnościami- prawa człowieka naszymi prawami”(2015,2017). Student studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego i edukacyjnego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Marek Denesowski – wsparcie Informatyczne/Grafik.