Projekty

 


PRZEDSIĘBIOSRTWO SPOŁECZNE

Od października 2018 roku Fundacja prowadzi przedsiębiorstwo społeczne. Do stworzenia przedsiębiorstwa zainspirowała nas potrzeba wzmacniania motywacji młodych osób z niepełnosprawnościami, do podejmowania zatrudnienia (na otwartym rynku pracy), utrzymania go, rozwijania kompetencji i odpowiedzialnego kierowania własną ścieżką kariery życiowej. Ważnym celem naszych działań jest również wsparcie osób wykluczonych społecznie w awansie zawodowym i umożliwienie im pracy na miarę posiadanych umiejętności i aspiracji.

Fundacja realizuje również projekty społeczne finansowane ze środków unijnych i krajowych. Pracownicy sklepu wzięli udział w testowaniu innowacji społecznej „(Po)Dzielni w pracy”, realizowanej w ramach projektu WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI przez Fundację FAIB. Wraz z mentorem przetestowali system dzielonej pracy zdalnej przy obsłudze sklepu internetowego eco-india.pl.