Projekty

 


PRZEDSIĘBIOSRTWO SPOŁECZNE

Od października 2018 roku Fundacja prowadzi przedsiębiorstwo społeczne. Do stworzenia przedsiębiorstwa zainspirowała nas potrzeba wzmacniania motywacji młodych osób z niepełnosprawnościami, do podejmowania zatrudnienia (na otwartym rynku pracy), utrzymania go, rozwijania kompetencji i odpowiedzialnego kierowania własną ścieżką kariery życiowej. Ważnym celem naszych działań jest również wsparcie osób wykluczonych społecznie w awansie zawodowym i umożliwienie im pracy na miarę posiadanych umiejętności i aspiracji.

Fundacja realizuje również projekty społeczne finansowane ze środków unijnych i krajowych. Pracownicy sklepu wzięli udział w testowaniu innowacji społecznej „(Po)Dzielni w pracy”, realizowanej w ramach projektu WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI przez Fundację FAIB. Wraz z mentorem przetestowali system dzielonej pracy zdalnej przy obsłudze sklepu internetowego eco-india.pl


 

Od 1.09.2019-30.11.2019r.

Projekt finansowany ze środków Pfron do dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

Projekt jest kierowany do osób w wieku 18-45 lat, z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Każda z osób niepełnosprawnych bierze udział w 8 warsztatach opartych na przetestowanej już z sukcesem grywalizacji wspierającej ON w nabywaniu kompetencji i umiejętności niezbędnych w życiu codziennym. Każda z osób niepełnosprawnych wykonuje 8 zadań służących zdobyciu tych umiejętności. Dzięki ciekawym przygodom i atrakcyjnej formie gry, wspierającej także współpracę w grupie, udział w grze jest autentycznym wyzwaniem interesującą formą aktywizacji społecznej.